Resimleri Yok Etmek

Cabir(r.a.) anlatıyor:
“RESULULLAH(S.A.V.) Mekke’nin fethi günü, Ömer(r.a.) a bahta vadisindeyken, Kabe’ye gidip içindeki bütün suretlerin/resimlerin silinmesini emretti. RESULULLAH(S.A.V.) Kabe’ye içindeki bütün suretler/resimler yok edildikten sonra girdi.”

Reklamlar

Resimleri Yok Etmek için yorumlar kapalı

Filed under Sünnetler

Bayramda Def Çalıp Eğlenmek

Amir eş-Şa’bi anlatıyor:
“İyad el-Eş’ari bayram gününde insanların yanından geçti ve niçin def çalmıyorlar, zira def çalmak sünnettir dedi.”

Bayramda Def Çalıp Eğlenmek için yorumlar kapalı

Filed under Sünnetler

Bıyıkları Kısaltıp Sakalları Uzatmak

Abdullah b. Ömer(r.a.) dedi ki: RESULULLAH(S.A.V.) bıyıkların kısaltılıp sakalların uzatılmasını emretti.

Bıyıkları Kısaltıp Sakalları Uzatmak için yorumlar kapalı

Filed under Sünnetler

Hayvanlara İsim Koymak

Enes(r.a.) bildirdi ki:
“RESULULLAH(S.A.V.)’in Azba adında, geçilemeyen bir dişi devesi vardı.”

Hayvanlara İsim Koymak için yorumlar kapalı

Filed under Sünnetler

Boş sayılmayan davranışlar

Ukbe b. Amir(r.a.) RESULULLAH(S.A.V.) şöyle buyurdu demiştir:
“Üç şey lehv/boşa vakit geçirmekten sayılmaz: Kişinin binitini eğitmesi, yayıyla ok atması ve hanımıyla cilveleşmesi. Kim atıcılığı öğrendikten sonra, onu yüz çevirircesine terk ederse bir nimeti terk etmiştir ya da nankörlük etmiştir dedi.”

Boş sayılmayan davranışlar için yorumlar kapalı

Filed under Sünnetler

Beden Eğitimi

Ebu Hureyre(r.a.) RESULULLAH(S.A.V) şöyle buyurdu dedi:
“ALLAH katında kuvvetli olan mü’min, zayıf olandan daha sevimlidir ve hepsinde de bir hayır vardır.”

Beden Eğitimi için yorumlar kapalı

Filed under Sünnetler

Humma Hastalığını/Ateşi Suyla Serinletmek

Aişe(r.a.) RESULULLAH(S.A.V.) şöyle buyurdu dedi:
“Humma, cehennemin fokurdamasıdır, onu suyla serinletin.”

Humma Hastalığını/Ateşi Suyla Serinletmek için yorumlar kapalı

Filed under Sünnetler